Skip to main content
Transport zawsze GRATIS!

Klauzula informacyjna RODO
sklepu internetowego
sklep.trecom.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego trecom.sklep.pl jest: TRECOM KRAKÓW Spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie Czyżewska 10, 02-908 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687210, REGON 367815769, NIP 5213788173.

2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez:
 – e-mail: sklep@trecom.pl
 – osobiście pod adresem : ul. Czyżewska 10 w Warszawie

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:
 – zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 – wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

4. Odbiorcą danych osobowych będą: „TRECOM KRAKÓW” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz inne podmioty prawa upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, a w pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody.

6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Sklep Internetowy powiązany jest z narzędziami analitycznymi Google Analitics udostępnianymi przez „Google” (Google, Inc.), które służą profilowaniu klientów w celach lepszego dopasowania jakości usług.

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację zamówienia.