SecureVisio
Inwentaryzacja zasobów oraz mapowanie procesów (CMDB)

Budowanie świadomości sytuacyjnej w zakresie zasobów, sieci i procesów to jedna z najważniejszych aktywności w procesie zarządzania bezpieczeństwem na poziomie strategicznym i operacyjnym. SecureVisio wyposażono w zautomatyzowane, pasywne i aktywne mechanizmy inwentaryzacji zasobów IT i mapowania sieci.

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

SecureVisio Inwentaryzacja zasobów oraz mapowanie procesów (CMDB)

Budowanie świadomości sytuacyjnej w zakresie zasobów, sieci i procesów to jedna z najważniejszych aktywności w procesie zarządzania bezpieczeństwem na poziomie strategicznym i operacyjnym. SecureVisio wyposażono w zautomatyzowane, pasywne i aktywne mechanizmy inwentaryzacji zasobów IT i mapowania sieci. System wykrywa systemy, urządzenia sieciowe i aplikacje, określa ich typ i relacje między nimi. Mechanizmy inwentaryzacji umożliwiają również identyfikację procesów technicznych i biznesowych, których część stanowią zidentyfikowane zasoby lub ich grupy.

W ramach inwentaryzacji system dynamicznie wylicza potencjalne wektory ataku i określa możliwe zagrożenia. Infrastruktura analizowana jest również pod kątem zabezpieczeń zastosowanych w sieci i na punktach końcowych. Wszystkie wyniki pracy modułu inwentaryzacji prezentowane są w formie zwizualizowanej, interaktywnej mapy logicznej sieci. Zgromadzone informacje wykorzystywane są przez pozostałe moduły systemu:
  • Stanowią jeden z parametrów korelacji zdarzeń;
  • Wzbogacają kontekst incydentów w procesie obsługi incydentów;
  • Są wykorzystywane w trakcie doboru scenariuszy i przydzielania zadań do zespołów obsługi;
  • Mają wpływ na priorytety incydentów;
  • Stanowią podstawę automatycznej analizy ryzyka cyberzagrożeń;
  • Mają wpływ na priorytety i obsługę podatności;

Informacje dodatkowe

Licencja

dla 1 użytkownika, subskrypcja na 12 miesięcy