SecureVisio
SOAR

W platformie SecureVisio zaimplementowano, zaawansowany moduł SOAR (Security Orchestration Automation and Response). Rozwiązanie pozwala na implementację procesów i procedur obsługi incydentów bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami (między innymi: ISO- 270035, NIST SP 800-61R2, ENISA, Carnegie Mellon University).

Zapytaj o produkt

Kategoria:

Opis

SecureVisio SOAR

W platformie SecureVisio zaimplementowano, zaawansowany moduł SOAR (Security Orchestration Automation and Response). Rozwiązanie pozwala na implementację procesów i procedur obsługi incydentów bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami (między innymi: ISO- 270035, NIST SP 800-61R2, ENISA, Carnegie Mellon University). Każdy potencjalny incydent bezpieczeństwa utworzony w wyniku pracy mechanizmów korelacyjnych staje się elementem procesu, w ramach którego, SecureVisio automatycznie wzbogaca dane, śledzi status, czas reakcji i obsługi, eskaluje, bada potencjalne konsekwencje oraz dostarcza scenariusze postępowania na każdym etapie analizy i reakcji.

Zaawansowanych funkcji SOAR

SecureVisio automatycznie przydziela zadania członkom zespołu SOC na podstawie zdefiniowanych parametrów i kontekstu zdarzeń. Przebieg prac odbywa się zgodnie ze scenariuszami dostosowanymi do każdego etapu procesu obsługi incydentu. Do zaawansowanych funkcji SOAR należą między innymi:
 • Tworzenie zdarzeń na podstawie innych zdarzeń;
 • Graficzny interfejs do tworzenia scenariuszy;
 • Plany działań podzielone na etapy i kroki;
 • Interakcja z użytkownikiem, zadawanie pytań i uzależnienie dalszych kroków od odpowiedzi;
 • Zmiana scenariusza lub skok do innego kroku na podstawie okoliczności;
 • Wbudowane, automatyczne lub zautomatyzowane akcje systemowe w ramach scenariuszy;
 • Wiele scenariuszy stosowanych automatycznie w zależności od statusu, kontekstu oraz parametrów incydentu/zdarzenia;
 • Powiadamianie zespołów obsługi, właścicieli zasobów i procesów na podstawie zdefiniowanych parametrów takich jak: typ zasobu, zagrożone procesy, ważność zasobu, priorytet incydentu/zdarzenia;
 • Powiadamianie przy zmianie statusu incydentu/zdarzenia;
 • Powiadamianie w przypadku przekroczenia ustalonych czasów reakcji i obsługi;
 • Czasy reakcji i obsługi uzależnione od priorytetu incydentu/zdarzenia;
Moduł obsługi incydentów zawiera gotowe scenariusze i setki akcji, które umożliwiają automatyczne lub zautomatyzowane interakcje z zewnętrznymi systemami w ramach prac związanych z uzupełnianiem informacji, pivotingiem oraz reakcją na incydenty.

Informacje dodatkowe

Licencja

dla 1 użytkownika, subskrypcja na 12 miesięcy