Skip to main content
Transport zawsze GRATIS!

SecureVisio dla szpitali

Szpitale są zobligowane do wdrożenia rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa wskazanych w Zarządzeniu wydanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na postawie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UoKSC). Rozwiązania te mogą zostać zakupione przez szpital w ramach refinansowania.

W Zarządzeniu wymieniono szereg systemów bezpieczeństwa prewencji, detekcji i reakcji (PDR), kładąc nacisk szczególnie na rozwiązanie typu Security Information and Event Management (SIEM).

Spełnienie wymogów postawionych przez ustawodawcę dotyczących wdrożenia ww. rozwiązań zostanie zweryfikowane przez audytora.
Pozytywny wynik audytu polegający na potwierdzeniu, że placówka zwiększyła swój poziom bezpieczeństwa, będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz szpitala i refinansowania danego zakupu.

SecureVisio to nowej generacji rozwiązanie z zakresu Security Information and Event Management (SIEM) zaprojektowane pod kątem spełnienia współczesnych wymagań bezpieczeństwa, umożliwiające szybkie wykrywanie incydentów i innych zagrożeń z przestrzeni wirtualnej.

Jednocześnie SecureVisio, to nie tylko SIEM.
Jest to narzędzie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji, wyposażone również w moduły SOAR, UEBA, analizy ryzyka, zarządzania podatnościami oraz incydentami.

W Zarządzeniu wymieniono szereg systemów bezpieczeństwa prewencji, detekcji i reakcji (PDR), kładąc nacisk szczególnie na rozwiązanie typu Security Information and Event Management (SIEM).

Spełnienie wymogów postawionych przez ustawodawcę dotyczących wdrożenia ww. rozwiązań zostanie zweryfikowane przez audytora.
Pozytywny wynik audytu polegający na potwierdzeniu, że placówka zwiększyła swój poziom bezpieczeństwa, będzie podstawą do wypłaty środków na rzecz szpitala i refinansowania danego zakupu.

Zakup i wdrożenie platformy SecureVisio zapewnia automatyczne wypełnienie aż czterech wymagań podanych w Zarządzeniu:

1

Wdrożenie i użytkowanie systemu PDR (w szczególności systemu typu SIEM), który wraz z pozostałymi funkcjonalnościami SecureVisio stanowi kompletną warstwę technologiczną do realizacji usługi Security Operations Center (SOC).

2

Wykonanie usługi wdrożenia konfiguracji oraz wsparcia eksperckiego.

3

Wdrożenie usługi skanera podatności, który zostanie uwzględniony przy zakupie SecureVisio i zintegrowany z wbudowanymi w platformę narzędziami klasy Threat and Vulnerability Management (TVM).

4

Przeprowadzenie szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej oraz pracowników działu IT szpitala w zakresie zarządzania ryzykiem, dokumentacją i polityką bezpieczeństwa.

SecureVisio wykracza funkcjonalnie poza definicję systemu klasy SIEM stanowiąc kompleksowe rozwiązanie, będące parasolem bezpieczeństwa w organizacji i pozwalając na natychmiastowe podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitala.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez producenta ulotkami dotyczącymi funkcjonalności systemu i możliwościami uzyskania dofinansowania.
Zapraszamy do kontaktu

SecureVisio w pigułce

Wszystkie funkcje SecureVisio są skonsolidowane w jednej platformie z jednym silnikiem – pozwala to na skrócenie czasu wdrożenia, skrócenie czasu reakcji na zdarzenie oraz odciążenie zatrudnionych w szpitalu pracowników działu IT.

SecureVisio usprawnia system raportowania bezpieczeństwa dla kadry zarządzającej, zwiększa poziom ochrony danych osobowych oraz redukuje fałszywe alarmy pozwalając zminimalizować czas pracy osób obsługujących incydenty.

SecureVisio pozwala na automatyzację i orkiestrację optymalizacji czasu i kosztów zarządzania bezpieczeństwem dzięki wbudowanemu systemowi rozpoznawania najważniejszych zasobów wspierających krytyczne procesy biznesowe oraz wrażliwe dane.Wykorzystując tę wiedzę (zarówno techniczną jak i biznesową) wskazuje, które incydenty wymagają działania w pierwszej kolejności.

Unikalną wartością SecureVisio jest odbywająca się w czasie rzeczywistym analiza wpływu biznesowego na organizację, obejmująca wszystkie wykryte incydenty, którym nadaje priorytet i identyfikuje te wymagające natychmiastowego działania.

SecureVisio automatycznie buduje bazę CMDB (elektroniczną dokumentację), czyli mapę infrastruktury IT klienta, która obejmuje wszystkie jego zasoby. Dokumentacja elektroniczna jest generowana przez SecureVisio automatycznie i wskazuje, które zasoby są priorytetowe dla organizacji i gdzie się znajdują.

SecureVisio pozwala menedżerowi IT skoncentrować się na tym, co jest najpilniejsze i najważniejsze, ponieważ automatycznie nadaje priorytet potencjalnym zagrożeniom – redukuje tysiące luk w zabezpieczeniach do setek, które naprawdę mają znaczenie dla organizacji.

SecureVisio posiada również moduł ochrony danych osobowych (RODO), pozwalający na spełnienie wymogów ustawowych poprzez dostarczenie pełnej analizy ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności danych.

Masz pytania?

Z chęcią odpowiemy na nie.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.