Skip to main content
Transport zawsze GRATIS!

Więc czym jest chmura obliczeniowa?

W tym artykule postaram się odpowiedzieć czym jest chmura obliczeniowa. Powiedzieć o jej zastosowaniach, możliwościach, zaletach i wadach.

„Chmura obliczeniowa to po prostu usługa. Dostawcy dają nam serwery, magazyn, bazy danych, sieci, oprogramowania, narzędzia do budowy usług analitycznych jak również usługi firm trzecich z tzw. marketplace. Usługi te dostarczane nam są za pośrednictwem Internetu, przez przeglądarkę.”

Chmura publiczna w uproszczeniu jest bardzo rozbudowanym data center, data center jakie znamy z rozwiązań w naszej firmie, która posiada zasoby jak CPU, RAM czy storage. W wyniku wykorzystania wirtualizacji, narzędzi automatyzujących, zarządzania zasobami fizycznymi oraz narzędzi do prezentacji usług (frontend) pozwala udostępnić nam prosty panel klienta. Dzięki niemu ów klient może uruchomić setki usług w zaledwie kilku minut począwszy od maszyn wirtualnych, po bardzo skomplikowane usługi analityczne jak ML i AI.

“Line-of-business leaders everywhere are bypassing IT departments to get applications from the cloud (also known as software as a service, or SaaS) and paying for them like they would a magazine subscription. And when the service is no longer required, they can cancel that subscription with no equipment left unused in the corner.”

Daryl Plummer,

Managing Vice President and Distinguished Analyst at Gartner

Zastosowania

Chmurę obliczeniową możemy zastosować do niezliczonej wariacji usług, dla których potrzebna jest komunikacja, czy to pomiędzy ludźmi, ale i maszynami. Nie zdajesz sobie sprawy, ale prawdopodobnie w mniejszym lub większym stopniu używasz chmury obliczeniowej już teraz. Jeśli używasz e-mail, edytorów dokumentów, oglądania filmów lub telewizji, słuchania muzyki, grania w gry albo przechowywania zdjęć i innych plików, to bardzo możliwe, że te usługi serwowane są z wykorzystaniem chmury obliczeniowej. Najbardziej znane usługi wykorzystujące usługi chmury publicznej to Office365, Gmail, allegro, clash of clans, a nie wiem, czy wiesz transmisje zimowych igrzysk z Soczi były transmitowane z wykorzystaniem chmury publicznej Microsoft Azure.
Najbardziej znani dostawcy chmury publicznej na polskim rynku to:

Microsoft Azure, Amazon Web Services, e24cloud, Oktawave, Google clud platform, IBM Cloud, Digital Ocean, Aruba cloud.

Poniżej kilka przykładów zastosowań chmury obliczeniowej

Typy chmury obliczeniowej

Nie wszystkie chmury są takie same i nie każdy rodzaj chmury obliczeniowej jest odpowiedni dla każdego. Aby móc zaoferować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, opracowano kilka różnych modeli, typów i usług.

Najpierw należy określić typ wdrożenia w chmurze lub architekturę chmury obliczeniowej, w jakiej zostaną zaimplementowane usługi w chmurze. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług w chmurze: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej.

Typy wdrożeń chmury: publiczna, prywatna i hybrydowa

Chmura prywatna, inaczej data center, jest najbardziej znana i stosowana dość powszechnie. Jest to infrastruktura stworzona i utrzymywana przez pracowników firmy. Służy zazwyczaj do utrzymania systemów i aplikacji biznesowych.

Chmura publiczna, w odróżnieniu od prywatnej, zarządzana jest przez dostawcę zewnętrznego. Jako klient nie mamy możliwości bezpośredniego zarządzania infrastrukturą sieciową lub serwerową. Najważniejszymi cechami chmury publicznej jest jej skalowalność, jak również dostępność i różnorodność usług biznesowych w zależności od aktualnych i często zmiennych potrzeb firmy.

Trzecim, ale wiemy, że najchętniej i najintensywniej wykorzystywanym modelem pracy z chmurą jest rozwiązanie hybrydowe. Jest to forma powiązania usług firmowej chmury prywatnej z usługami chmury publicznej jak na przykład Microsoft Azure, Amazon Web Services czy Google Cloud Platform. W efekcie rozszerzamy własną, stabilną infrastrukturę o walory skalowalności, wysokiej dostępności i różnorodności usług zgodnie z potrzebami firmy.

„Hybrid cloud is a cloud computing environment that uses a mix of on-premises, private cloud and third-party, public cloud services with orchestration between the two platforms. By allowing workloads to move between private and public clouds as computing needs and costs change, hybrid cloud gives businesses greater flexibility and more data deployment options.”

Cyt. Whatis.com