Skip to main content
Transport zawsze GRATIS!

SecureVisio to zintegrowana platforma, która wzmacnia organizację w kluczowych obszarach zarządzania cyber-bezpieczeństwem, w aspektach strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Jest to system, w którym jednocześnie zaimplementowano mechanizmy wykrywania zagrożeń i obsługi incydentów wspierane zautomatyzowaną inwentaryzacją zasobów i procesów, zarządzaniem podatnościami oraz analizą ryzyka. SecureVisio to unikalny zestaw funkcji zintegrowanych w jednej, stworzonej od podstaw platformie stanowiącej kompletny system zarządzania bezpieczeństwem.

Opis systemu

Jedna platforma do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami i ryzykiem

SecureVisio to interaktywny system obsługi incydentów i planowania bezpieczeństwa IT łączy aspekty techniczne i biznesowe, wspomagając organizację w realizacji kluczowych zadań i utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów w organizacji, m.in:

  • Szybkiej i poprawnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa
  • Efektywnym kosztowo planowaniu bezpieczeństwa IT
  • Utrzymaniu ciągłości działania krytycznych procesów biznesowych
  • Projektowaniu i audytowaniu zabezpieczeń technicznych adekwatnie do wymagań prawa i działalności biznesowej organizacji

SecureVisio NextGen SIEM to nowej generacji rozwiązanie Security Information and Event Management zaprojektowane pod kątem spełnienia współczesnych wymagań bezpieczeństwa umożliwiające szybkie wykrywanie incydentów i innych zagrożeń.

SecureVisio SOAR to specjalistyczne rozwiązanie Security Orchestration, Automation and Response służące do automatyzacji zarządzania i reagowania na incydenty oraz usprawnienia innych procesów zarządzania bezpieczeństwem.